Kuikontie 238, Hirvensalmi

Kuikontie 238, 52550 Hirvensalmi, Finland

Vapaa-ajan tontti

398 000 €

Kohteen kuvaus

Nyt myynnissä upea kokonaisuus:
Tuhankoski vesialueineen, kolme valmiiksi lohkottua lomarakennuspaikkaa sekä 6,1 ha:n määräala metsää lisämaaksi !

TEE TARJOUS !
Pohjahinta 398 000 euroa !
Myynnissä upea Tuhankoski vesialueineen ja kolme liitekartan mukaista valmiiksi lohkottua lomarakennuspaikkaa sekä noin 6,1 ha:n määräala metsää lisämaaksi.
Kohde sijaitsee historiallisen sekä vesistöluonnoltaan arvokkaan ja kauniin Mäntyharjun reitin varrella, noin 9 km Hirvensalmen keskustasta lounaaseen.
Vesialueen kiinteistön pinta-ala on noin 16,35 ha, ja sen alueella sijaitsee upea Tuhankoski, joka kuuluu Natura 2000 -ohjelman mukaisiin Mäntyharjun reitin koskiin. (FI0500060 Mäntyharjun reitin kosket) Ymparisto > Mäntyharjun reitin kosket . Varsinaiseen koskeen ei kohdistu kiinteistörekisteriin merkittyjä rasitteita, mutta Iso-Myllylammen ja Vahvajärven puolella sijaitsevia vesialueita rasittaa liitteiden mukaiset kiinteistörekisteriin merkityt kalastukseen liittyvät rasiteoikeudet.
Lisäksi koko vesialueeseen kohdistuu toukokuun 2022 loppuun asti voimassa oleva kalastusoikeussopimus.


Rantatontit ovat liitteenä olevan kaavan mukaisia lomarakennuspaikkoja (RA) ja rakennusoikeutta on reilusti, 250 ke-m²/tontti. Karanki RN:o 1:161 kiinteistöllä muinaismuisto, joka huomioitava rakennuksia sijoitettaessa tontille.
Tonteilla hyvä kuusivaltainen puusto sekä melko tasainen maasto. Kohteelle on valmis tiestö lomarakennuskiinteistöjen takarajan tuntumaan sekä muutoinkin hyvät tieyhteydet ja saavutettavuus. Lomarakennuspaikoille on valmiiksi rakennetut Ripatin vesiosuuskunnan vesiliittymät kiinteistön takarajan tuntumaan.
Metsätalousalue on hyväpuustoista kuusitukkimetsää ja sillä on runsaasti kohteen vesialueeseen ja koskeen rajoittuvaa rantaviivaa. Metsätalousalueella on rantakaavassa merkinnät M ja MY.
Koski, lomarakennuspaikat ja niihin oleellisesti liittyvä metsäalue ovat ainutlaatuinen kokonaisuus. Kohteella on erinomaiset mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon tai yritystoiminnan kehittämiseen.
Lisätietoja kohteesta voi kysyä kiinteistövälittäjältä, joka järjestää tarvittaessa esittelykäyntejä kohteelle. Sopimusvälittäjämme yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta.
Kohde on myynnissä tarjousmenettelyllä ja pohjahinta on 398 000 €. Tarjousmenettelyn ohjeet ovat liitteenä.

JÄTÄ TARJOUS TÄSTÄ UPEASTA KOHTEESTA
7.4.2022 klo 15.00 MENNESSÄ.

Kohteen tiedot

Kohteen tyyppi

Vapaa-ajan tontti

Tontin koko

Rakennuksen pinta-ala

75 600 m²

-

Rakennusvuosi

-

Kohteen sijainti

Kuikontie 238, 52550 Hirvensalmi, Finland

Liitteet

Kaavakartta
Kaavamääräykset
Maastonmerkintäkartta